DISCLAIMER

Aansprakelijkheidsbepalingen:

Olivier Craenen is geen geneesheer en stelt derhalve GEEN diagnoses.

Ook wordt er geen enkele medische behandeling aangeboden, aanbevolen noch verstrekt.

De klant tekent een contract waarin hij/zij bevestigt te weten dat de bezoeken geen enkel doktersbezoek noch medische behandeling kan vervangen, en bevestigt zich te richten tot een geneesheer indien nodig of gewenst.

Olivier Craenen geeft via de voorgestelde (lichamelijke) behandelingen geen resultaatsverbintenis, wel een middelenverbintenis.

Olivier Craenen is gebonden aan de diverse gedrags- en deontologische codes van de verenigingen waartoe hij behoort en houdt zich daarook strikt aan.

GDPR = Global Data Protection Regulation

De klant tekent bij de eerste ontmoeting een document waarin hij/zij aan de coach/therapeut de uitdrukkelijke toestemming geeft zijn persoonlijke gegevens (naam, gsm-nr, email-adres) te gebruiken om hem te contacteren in het kader van zijn coachingtraject, en om hem/haar op de hoogte te houden van haar verdere activiteiten als coach.

De klant wordt ook duidelijk op de hoogte gesteld dat eventuele nota die tijdens coaching-sessies gemaakt worden, privé zijn en steeds ter inzage beschikbaar zijn, indien ik daarom verzoek.

De klant mag ten allen tijde vragen om zijn gegevens te wissen, de bijgehouden notities te vernietigen.

De klant dient uitdrukkelijk te vragen/toestemming te geven om zijn/haar mailadres te gebruiken, evenals te bepalen wat er mag verstuurd worden. Hij tekent daartoe een document.

Cookies