Coaching

Life coaching

Coaching is een individuele begeleiding waarbij de coach door het stellen van vragen de coachee (klant) helpt zijn doel te identificeren, zijn eigen weg te zoeken. 

Vaak leert de klant hierdoor zichzelf te (her)ontdekken en beter te luisteren naar zichzelf, of beter rekening te houden met zijn eigen diepre wensen en noden bij het maken van keuzes.

Coaching is geen therapie noch scholing, maar de ondersteuning in een zoektocht naar zichzelf en de wereld om zich heen. Door te lang en vaak de zelfde vragen en problemen door je hoofd te laten malen draai je rondjes en vaak geraak je niet uit je vast denkpatroon.
De coach zal je oefeningen geven en vragen stellen die je een ander oogpunt of breder panoramisch zicht geeft op je leefwereld en de mogelijkheden die het biedt.
Op die manier kan je bewuster eigen keuzes maken en beslissingen nemen

De coach zal niet met (eigen) oplossingen op je probleem komen, maar je wel helpen om een ander oogpunt te geven op je probleem waardoor je zelf je oplossingen kan vinden.
De coach is je klankbord, je spiegel, je weerwoord…

Energie coaching / Stress en burn-out coaching

Bij burn-out is ziekte geen uitgangspunt. Genezing is nadrukkelijk niet het doel. De therapie is een zoeken naar evenwicht van ENERGIE.

Bij sprake van verlaagd energieniveau, verminderde veerkracht of zelfs stress en burnout doorzoekt de coach vooral  eerst je energieniveau. De coach geeft u dan een inzicht in je energiestatus en schetst je verdere groei en herstelproces.

Bij uitputting zal eerst de nadruk gelegd worden op HERSTEL. Dit vraagt tijd, rust en zorg.
Zorg voor goede emotionele, mentale, fysieke en relationele rust.
Zorg voor goede voeding.
Pas wanneer er weer een minimum aan veerkracht en energie beschikbaar is, kan er aan coaching gedaan worden.

Eerste stap in de coaching is het ontdekken van zijn eigen persoonlijkheid zonder taboes. Wie ben ik, hoe hebben mijn geschiedenis en mijn omgeving mij geboetseerd.

Tweede stap is het ontdekken hoe ik reageer op mijn omgeving, op gebeurtenissen en situaties.

Derde stap is het vastleggen van de omgeving. Hoe is die, en hoe kan ik ermee leven. Hoe kan ik eventueel een nieuwe leefomgeving vinden die beter bij mij past?

Wanneer je energie weer voldoende hoog is, wordt er samen verder gekeken naar hoe je je plaats in de samenleving ziet en wenst en terug kan herwinnen. Hoe je te wapenen voor je doorstart, waar de valkuilen zijn en hoe je gesprekken te voeren met je werkgever. Als coach help ik je dan jezelf de juiste vragen te stellen, en antwoorden te vinden opdat je je keuzes kan maken naar de toekomst toe.

Algemeen:

Bij stres- en burnouttraject, dient de klant steeds door een arts gevolgd te worden in parallel met coaching traject.
Indien gewenst kan de coach in samenspraak met de (huis)arts (en eventueel psycholoog/psychiater) het herstelproces bepalen.

De coach kan, indien gewenst door de coachee, voor verslaggeving zorgen naar de behandelende geneesheer betreffende de evolutie van het herstelproces, zonder details vrij te geven van de vertrouwelijke gesprekken.


Ik volgde mijn opleidingen coaching bij Yourcoach

Ik ben erkend door de VESB (Vereniging van Erkende Stress en burn out Coaches) en onderschrijf hun charter en gedragscode om u kwaliteit te kunnen borgen